previous arrow
next arrow
Slider

โครงการอบรม
หลักสูตร กฎหมาย กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และการให้บริการที่ประทับใจ
ระหว่างวันที่ 15 – 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมโฆษะ   อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
 
 
 
   
 200362 1

ข้อมูลชมรมฯ

ภาพกิจกรรม

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
2/2  ซ.ศรีสุข  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
โทรศัพท์: 044-530901,044-530091  โทรสาร: 044-520103
อีเมล์: kurusurin@hotmail.com    เว็บไซต์:  esan.kurusurin-coop.com   เฟสบุ๊ค:  www.facebook.com/esan.cooperative